Introduction to the CRO

ATTENTION: THIS TEMPLATE IS DEPRECATED

Introducció al “CRO”

Durant els últims anys hem viscut obsessionats per obtenir tràfic al nostres llocs web: SEO, Social Media, E-mail marketing, CPC, etc. Però la base de l’anàlisi d’aquestes tècniques ha estat sempre la visita. CRO (Conversion Rate Optimization) és la disciplina que s’encarrega d’augmentar el rati de visites que converteixen al nostre site, és a dir: convertir visites a clients, subscriptors o registres.

La fórmula per aconseguir-ho no és nova. CRO es basa en 3 pilars:

  • Coneixement del client (no de la visita): investigació de mercats, procés de decisió de compra, cicle de vida …
  • Alt nivell de UX: tan a nivell d’arquitectura de la informació com de arquitectura de la persuasió.
  • Analítica web, A/B testing: l’eina que permet identificar els problemes i avaluar els resultats.

En la presentació “Introducció al CRO” veurem els principals aspectes a tenir en compte a l’hora de plantejar un projecte d’optimització de conversions.