Mindfulness for beginners

ATTENTION: THIS TEMPLATE IS DEPRECATED

Mindfulness significa atenció o consciencia plena, i és una pràctica que consisteix en mantenir la nostre atenció centrada en al aquí i ara, vivint les experiències tal i com són, sense jutjar-les i amb una actitud d’acceptació. L’objectiu d’aquesta pràctica és poder observar la nostre realitat tal com és i no com ens agradaria que fos. És prendre consciencia o prestar atenció als pensaments, emocions que sorgeixen a cada moment sense intentar modificar-los. Quan som conscients del que estem fent, sentint o pensant, estem practicant mindfulness.

Actualment vivim en una societat marcada per la inestabilitat, la incertesa, la velocitat i la magnificació d’informació, per les pors… però sobretot per una falta de consciència i d’autocontrol. El Mindfulness així, sorgeix com una tècnica basada en la pràctica meditativa on l’objectiu és aconseguir una atenció plena en cada instant.

El que succeeix és que habitualment la nostra ment es troba vagant sense orientació alguna, saltant d’unes imatges a unes altres, d’uns pensaments o altres, amb uns automatismes constants. Mindfulness és una capacitat humana universal i bàsica, que consisteix en la possibilitat de ser conscients dels continguts de la ment moment a moment. És la pràctica de la “autoconsciència”.

En la jornada del friday training veurem:

  • Què és el Mindfulness?
  • Com apareix i perquè serveix?
  • Beneficis i ciència
  • Aplicació en la vida quotidiana i en l’àmbit laboral
  • Com es practica?