Analyzing the Facebook IPO

ATTENTION: THIS TEMPLATE IS DEPRECATED

En aquesta Friday analitzarem el cas de la sortida a borsa de Facebook i la compararem amb altres empreses tecnològiques que cotitzen a borsa. Des de llavors, les accions han caigut més d’un 50% i el co-fundador i CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, s’ha vist obligat a anunciar que no vendrà cap de les seves accions al menys fins el 2014. Per la gent no familiaritzada amb la borsa explicarem els conceptes bàsics per tal d’entendre-la, i analitzarem un fenòmen típic de les empreses que comercialitzen amb la informació: l’Information Gap Value.

Era previsible tot això? Es tracta d’una bombolla? Encara han de baixar molt més les accions? No existeixen respostes per totes aquestes qüestions, només es pot analitzar les dades disponibles i discutir-les entre tots per tal de que cadascú es configuri el seu propi criteri.

Sobre en Francesc

Francesc Gómez Morales (http://www.linkedin.com/in/francescgomezmorales) és llicenciat en Física i DEA en Ciència dels Materials per la Universitat de Barcelona. Després d’uns anys compaginant la docència amb l’investigació decideix dedicar-se plenament a les possibilitats que ofereix Internet com a motor de canvi en les organitzacions i els processos de negoci. Va començar treballant al Tercer Sector, a l’ONG Intervida, on viu el creixement del fenomen de les xarxes socials i escriu “El Pequeño Libro de las Redes Sociales”. En el sector privat ha treballat per Elogia i, des de fa dos anys està focalitzat en les eines i solucions de “Social Intelligence”, assessorant empreses com SDG Consulting, Datknosys o Nubalia. Amb altres professionals de la reputació online ha creat Enconexo (http://enconexo.com) des d’on analitzen la reputació online de les marques i les assessoren en aquest aspecte. Recentment ha començat a col·laborar amb Itnig assessorant les empreses participades pel grup.